Skattedirektør Holte: Digitaliseringen øker muligheten for å ha god kontroll

0

Skattedirektør Hans Christian Holte holder debatten om delingsøkonomien i ørene. Han kjøper ikke lettvinte påstander eller hypoteser som ikke er bekreftet. Det er lite grunnlag for å si at delingsøkonomien er synonymt med svart arbeid. Vi har gode forutsetninger for å sikre oss kontroll med denne økonomien, nettopp fordi den er digital, sier Holte til skeptikerne.

Debatten om delingsøkonomien fremstår som uhyre forvirrende og kompleks. Meningene spriker i alle retninger. Påstander hagler. Hvem har egentlig rett? Skattedirektør Hans Christian Holte lar seg ikke vippe av pinnen. Han kan bli innovatørene og de nye arbeidstagernes aller beste venn. Mange av de nye selskapene søker allerede til Skatteetaten for å få råd. Holte møter debattantene konstruktivt, ikke minst fordi sporing kan avdekke digitale pengestrømmer.

Hvem skal hjelpe unge selvstendige arbeidstagere som har lyst til å ta en rolle innenfor delingsøkonomien? Hvor møter de respekt? Hvem innbyr til fornuftige diskusjoner og hvem evner å finne løsninger til endringene som nå kommer i arbeidslivet?

Bente Sollid Storehaug, adm. direktør i ESV Digital, Nordic. Jobber med datadrevet attribusjon (måling av effekt på tvers av digitale kanaler) og personaliseringsteknologier. Serie-gründer. Mentor for gründere i regi av Innovasjon Norge. Medlem av konsernstyrene i Polaris Media ASA, Cxense ASA, Europris ASA og Eika-Gruppen. Styreleder og medeier i start-up selskapene Dot GLOBAL, Cloudnames og EnerWE AS. Bente er medlem av kulturministeren og næringsministerens nye næringspolitiske råd. Bente er også oppnevnt av Regjeringen til å sitte i et ekspertutvalg som skal vurdere den fremtidige finansieringen av NRK. Etablerte Digital Hverdag i 1993 som i dag er børsnotert under navnet Bouvet ASA på Oslo Børs. Tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening.

Løsarbeidere er ikke et positivt ladet ord. Kjenn godt etter, hvilke assosiasjoner får du? Rallerne var løsarbeiderne under den første industrielle revolusjonen. De kom fra Sverige og sørget for at den norske jernbanen ble bygget. De var stolte over eget arbeid, men omgivelsene karakteriserte dem gjerne som sluskete og suspekte omstreifere.

I dag introduseres begrepet løsarbeidere på nytt. Det tas ikke hensyn til at selvstendig næringsdrivende innenfor delingsøkonomien er stolte over eget arbeid. De møtes med mistenksomhet og påstander om svart arbeid. Det bidrar ikke til å skape stolthet hos yngre arbeidstagere. De kommer i en ubehagelig forsvarsposisjon fra første øyeblikk. Overgangen til et nytt og selvstendig arbeidsliv er ikke bare brå og utrygg, sterke stemmer i den offentlige debatten knuser også den nødvendige stoltheten.

Løsmedarbeidere har blitt den røde varseltrekanten for alle som misliker delingsøkonomien og nye teknologier som robotisering og kunstig intelligens. En løsarbeider står i fare for å miste mange av de velferdsgodene som generasjonene før oss har bygget opp. Arbeidslivet vil raseres, mener LO. Det er et defensivt utgangspunkt. Delingsøkonomien krever at vi tenker nytt, tar vare på det beste og utvikler oss i takt med resten av verden. Skattedirektøren ser løsninger fremfor problemer. Det kreves alltid innsikt og kunnskap for å kunne stake ut nye strategier. Lytt til Holte. Han blir en viktig medspiller i Norges klargjøring og forhold til delingsøkonomien.

Digitalisering og teknologi endrer tradisjonelle forretningsmodeller, produksjon, kommunikasjon og strukturer innenfor industri og arbeidsliv forøvrig. Kunstig intelligente roboter tar arbeidsplasser fra industriarbeiderne, mens kunnskapsbaserte yrker som rådgivere og konsulenter, kreative yrker, journalister og designere kastes ut i det skeptikerne kaller løsarbeidersamfunnet. Vi kan mislike denne utviklingen, men den tredje industrielle revolusjonen handler mest av alt om globale strukturendringer.

Les også: Hvem har skylden for at Norge står igjen på perrongen?

I et arbeidsmarked hvor stadig flere blir løsarbeidere er det helt sikkert noen som vil skumme fløten og tjene langt bedre enn i en alminnelig jobb, skriver Cathrine Sandnes, leder for tankesmien Manifest senter for samfunnsanalyse i Dagbladet. Hun lar det skinne gjennom at den lykkelige løsarbeider bare er en sterk forestilling.

Jeg har alltid vært en løsarbeidereller gründer – som det heter i mine kretser. Jeg har aldri vært medlem av verken LO eller NHO. I Aftenposten tidligere i høst kunne vi lese at en undersøkelse utført av Edelman Berland, på oppdrag fra blant andre Freelancers Union, viser at det er mer enn 53 millioner amerikanere nå er frilansere, noe som utgjør 34 prosent av arbeidsstyrken. Forbes Magazine anslår at dette tallet er ventet å vokse til 50 prosent innen 2020.

Erkjennelsens tid er forbi, nå er det konstruktive bidrag og handling som må til. Gründere må se muligheter, ledere må ta grep, politikere må finne løsninger, investorer må løfte frem nye virksomheter og løsarbeiderne trenger all den hjelp de kan få for å skape en nødvendig trygghet. Ingen må miste motet. Det finnes ingen annen selvmedisinering enn å brette opp armene og tilpasse seg de endringene som slår innover oss.

Mine barn skal takle delingsøkonomi, kunstig intelligens, roboter og revolusjonerende teknologier innen hjerneforskning og genetikk og mer til. En fem år gamle gutt planlegger å bli robot-reparatør, kunne en far nettopp fortelle. Uten å skjønne rekkevidden av de endringene han vokser opp til, så greier 5-åringen å plassere seg inn et fremtidig jobbmarked. Det er alltid de som ser muligheter som lykkes best.

Hva skal være LO og NHOs rolle i et fremtidig arbeidsmarked?

Gründere og selvstendige næringsdrivende – og nå også kalt løsarbeidere – befinner seg ofte utenfor komfortsonen. Fra innsiden kan jeg røpe at det er mye usikkerhet, men også stor frihet og et liv med store muligheter for selvrealisering. Arbeidstiden er ikke 9-4 og skillelinjene mellom jobb og fritid viskes ut. Slik har mitt 30 år lange yrkesaktive liv vært. Jeg vet ikke om noe annet, men forstår samtidig at dette ikke er et godt liv for alle. Spesielt kan de bli vanskelig for de som ikke tar et eget valg.

Skal LO og NHO spille en viktig rolle i dette endrede arbeidsmarkedet, bør de komme raskt på banen. Hvor hører løsarbeiderene hjemme? Er de tilhørende NHO som sjefer i egne virksomheter eller er de arbeidstagere som må organisere tilværelsen som frilansere?

Hvem søker råd hos aktører som famler, misliker og mistenkeliggjør en utvikling? Endringene endrer ikke bare arbeidslivet. NHO og LO vil også oppleve at deres eksistensgrunnlag forstyrres og utfordres.

Skattedirektør Hans Christian Holte imponerer mest i denne debatten. Han har et vesentlig poeng; delingsøkonomien er digital. Dermed har vi mulighet til å ta grep. Digitaliseringen er en gudegave for alle lands skattemyndigheter.

Foto Hans Christian Holte: Skatteetatens pressetjeneste

About Author

CEO Digital Hverdag. Styreleder i Placewise Group og Vinje Ullvarefabrikk (Lanullva). Medlem av konsernstyrene i Hafslund E-CO, Europris ASA, Eika-Gruppen, Polaris Media ASA, Nortel, Questback og Motor Gruppen. Medlem av kulturministeren og næringsministerens næringspolitiske råd (2015-2017). Var også medlem av Regjeringens ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere NRKs fremtidige finansiering (2016). Etablerte Digital Hverdag i 1993, i dag børsnotert under navnet Bouvet ASA. Tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Abelia kåret henne nylig til en av de fremste IT-kvinnene i Norge (2017). Finalist til prisen Women´s Board Award (2018). Gjennomførte både Executive Board Programme og Advanced Board Programme i regi av Scandinavian Executive Institute og INSEAD 2018/2021, og flere executive programmer, bl. annet Blockchain Innovation and Application ved MIT (2019), Digital Transformation, Platform Strategies for Success (MIT 2019) og er i ferd med å fullføre Global Management Certificate ved INSEAD.

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.