3 roller som styrker fremtidens IT-direktør

0

Det nye skjæringspunktet mellom IT og marketing åpner for en rekke nye lederroller i større virksomheter. Mer enn noen gang utfordres IT-direktøren. Hvem skal gjøre de nye oppgavene og hva skal til for å bli en innovativ IT-direktør?

For noen tiår siden var IT-sjefen en godt definert og operativ rolle. Selv om operative funksjoner ikke blir borte, er det unektelig mange nye og viktige oppgaver som skal løses fremover. Vedlikehold og sikring av kritiske systemer, implementering av IT-arkitektur på budsjett og tid samt rekruttering av nye talenter vil fortsatt være funksjoner som ligger til stillingen, men samtidig vil IT møte konkurranse fra nye roller som; Chief Innovation Officer, Chief Privacy Officer, Chief Cloud Officer, Chief Marketing Officer, Chief Social Media Officer, Chief Security Officer og Chief Risk Officer for å nevne noen.

Ofte er dette litt uklare roller. Hva er KPI-ene for stillingene? IT-direktørens beste mulighet er å ta ansvar for virksomhetens innovasjon. Lykkes man på dette området, kan det gi en viktig rolle i fremtidens ledergruppe.

Næringslivet er i omstilling. De økonomiske utsiktene er svakere enn på lenge og mange virksomheter er nødt til å fokusere på innovasjon. De fleste har analysert teknologi- og strukturendringene lenge nok. Erkjennelsen er her; det er tid for å ta grep. Innovasjon kommer ikke som følge av teknologiske investeringer, men teknologi er definitivt en forutsetning for å være innovativ. Felles for mange virksomheter er at de leter etter nye måter å vokse på. Ofte skal det effektiviseres og differensieres på én og samme tid. I ESV Digital introduserer vi algoritmisk attribusjon i digital markedsføring. Datadrevet attribusjon representerer en innovasjon som kvantifiserer bidragene til den enkelte kampanje og mediekanal. Ved å forstå de komplekse kundereisene kan markedsføringsteknologi svare på begge utfordringene som er nevnt ovenfor.

Les også: 4 teknologier som vil forandre verden

Det kommersielle nettet har utviklet seg raskt gjennom ulike faser. Den enkle hyperteksten ble erstattet med søk på slutten av 90-tallet, siden har de transformative teknologiene kommet som perler på en snor; mobil, sosiale medier, cloud og big data. Om ikke lenge kommer også Internet of things og sensor-teknologiene. Dette er teknologier som fremtidens IT-direktør må ha armene rundt. IT handler ikke bare om å redusere kostnader og bli mer effektive. Det handler også om å feste blikket og se hvilke teknologier som blir viktige på kort og lang sikt. IT-direktørene vil møte krav om å være mer strategisk.

De transformative teknologiene som definerer nettet, endrer også kundenes adferd og preferanser. Dette skiftet stiller oss overfor mange utfordringer, ikke minst; hvordan skal vi utøve innovasjon?

Hvordan skape en kultur for innovasjon?

I mange av de selskapene jeg jobber for digitaliseres og rasjonaliseres forretningsprosesser på tvers av ulike områder. De river ned siloer og innfører teknologier som opptrer mer sømløst. Aldri før har forskning og utvikling, produksjon, distribusjon, finans og markedsføring vært tettere integrert enn i dag. Det kreves god IT-kompetanse for å designe og implementere disse innovasjonsprosessene. Tradisjonelt har dette vært en teknologisk rolle, men nå etterspør mange selskaper også en mer strategisk rolle. Skal virksomheter lykkes med innovasjon, må det ofte skapes en ny kultur. Google har sine egne prinsipper for innovasjon. Viktige elementer i denne kulturen er å rekruttere nye talenter, dele erfaringer og tørre å tenke 10-gangeren. Flere virksomheter jobber med det samme. Det er vanskelig å lykkes dersom innovasjon ikke har oppmerksomhet og støtte fra hele organisasjonen. Innovasjonsprosessene er ikke lineære, de er gjerne uforutsigbare, det er mange flaskehalser og det gjelder å ta det rette valgene ved veiskillene. Først da kan vi lykkes med å realisere ideer og skape virkelige produkter og tjenester.

Den raske teknologi-utviklingen har skapt større behov for konsistens, effektivitet, tempo og innsikt. Mer enn noen gang tidligere ser vi at IT-sjefene må være mer stategisk i forhold til inntjening og lønnsomhet. Det er ikke lenger tilstrekkelig å være opptatt av teknologiene ut fra et faglig ståsted. I dag skal teknologisk innsikt kombineres med teft for business. Dette bør være alle IT-direktørers ambisjon. Dermed står også rollen sterkere i det fremtidige lederskapet. De store strukturelle endringene åpner selvsagt også for det motsatte, nemlig at CIO og CTOs roller blir marginalisert. Det ville være synd, da tiden virkelig ligger til rette for større anseelse og mer ansvar.

Samtidig er det mer krevende enn noen gang å ta kontroll over det teknologiske økosystemet. Fremtidens lIT-ledere må legge den teknologiske strategien og ta ansvar for både innovasjon og disruptive teknologier.

Mens innovasjonens oppside skal løftes, bør risikoen samtidig minimaliseres gjennom agil tilnæring og kontroll. Vi er nå inne i vår tredje eller fjerde industrielle revolusjon. Hver eneste gang har nye teknologier gitt oss et bedre og mer effektivt samfunn. Fortsatt har teknologiene makt til å skape større verdier og muligheter.

Tre viktige roller som vil kle opp den fremtidige CIO og CTO. Hva kreves i tillegg til å være en operativ IT-leder?

1. Den strategiske og innovative IT-direktøren

Lederen som fyller denne rollen er ofte dyktig til å maksimere teknologiens verdi for virksomheten. Investeringene genererer omsetning, IT-direktøren ser nye muligheter, adresserer endringer og risiko. Ofte ser vi at disse lederne har en agil tilnærming til innovasjon og nye investeringer. De ser mot neste generasjon teknologier, som f. eks. være Internet of things. De forbedrer prosesser og skaper finansielle konkurransefortrinn. Heldige er de virksomhetene som har en strategisk og innovativ IT-direktør.

2. Den teknologiske IT-direktøren

Dette er gjerne de IT-direktørene som leder virksomhetene sine frem mot å bli en datadrevet organisasjon. Det er en kjennsgjerning at kunder har mer tilgang til data enn noensinne. Den teknologiske lederen fokuserer på sikkerhet i dette kraftige skiftet og voksende teknologiske landskapet. Hva med Cyber angrep? Det kan sammenlignes med terror. Du vet aldri når det skjer. Teknologen fokserer også på de transformative teknologiene som driver opp tempoet på nett. Cloud er et av de områdene som vil få stor oppmerksomhet fremover. Hvordan vil Internet of things prege virksomheten? Hva med kompleksiteten rundt sensor-teknologier? Og sist, men ikke minst; hvordan skal disruptive teknologier angripes? Ikke minst er dette en stor oppgave for alle IT-direktører som jobber innenfor bank og finans.

3. Den proaktive IT-direktøren

Disse IT-direktørene rasjonaliserer forretningsstrategier, de initierer prosjekter som bringer nye produkter og tjenester til virksomheten. De ser etter teknologier som kutter kostnader og effektiviserer. De er gjerne proaktive av natur, og gevinsten av arbeidet pløyes tilbake til stadig nye IT-investeringer. De forbedrer sikkerhet og teknisk arkitektur, og investererer i nye områder i god tid før solnedgangen kommer.

Teknologisk innovasjon er krevende

Kan innovasjon disiplineres? Hvilken kultur skaper grobunn for bedre produkter og resultater i markedet? Hvordan kan innovasjon skje i kontrollerte former? Hadde jeg vært IT-direktør, ville jeg hatt som ambisjon å eie disse prosessene. Det er ingen grunn til å bli marginalisert når nettet virkelig utvikler seg i retning av å bli verdiskapende og få forretningsmessig betydning.

Tiden er inne for å konvertere ideer og tanker til lønnsomhet og større markedsandeler.

About Author

CEO Digital Hverdag. Styreleder i Placewise Group og Vinje Ullvarefabrikk (Lanullva). Medlem av konsernstyrene i Hafslund E-CO, Europris ASA, Eika-Gruppen, Polaris Media ASA, Nortel, Questback og Motor Gruppen. Medlem av kulturministeren og næringsministerens næringspolitiske råd (2015-2017). Var også medlem av Regjeringens ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere NRKs fremtidige finansiering (2016). Etablerte Digital Hverdag i 1993, i dag børsnotert under navnet Bouvet ASA. Tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Abelia kåret henne nylig til en av de fremste IT-kvinnene i Norge (2017). Finalist til prisen Women´s Board Award (2018). Gjennomførte både Executive Board Programme og Advanced Board Programme i regi av Scandinavian Executive Institute og INSEAD 2018/2021, og flere executive programmer, bl. annet Blockchain Innovation and Application ved MIT (2019), Digital Transformation, Platform Strategies for Success (MIT 2019) og er i ferd med å fullføre Global Management Certificate ved INSEAD.

Leave A Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.