Browsing: Siste

Digitalisering
0

Fremvekst av digitale valutaer vil prege det neste tiåret. Selv om kryptoboblen sprakk for et par år siden, forhindrer ikke smellen at dette tiåret vil handle om hvilken nasjon som får størst innflytelse over det globale økonomiske systemet. Ved utgangen av 2019 så vi tydelig at neste generasjon internett er i ferd med å vokse frem. Første generasjon internett har…

Siste
0

Amazon kjøper en fysisk dagligvarekjede. Ikea melder at de vil selge sine varer gjennom Alibaba og Amazon. Startskuddet har gått for strategiene som for alvor vil endre våre handlemønstere. De nye oppkjøpene og partnerskapene sender også sterke signaler til norsk næringsliv. Nå gjelder det å møte de digitale plattform-selskapene med en Vipps-kultur. Det er dårlige kår for status-quo mentalitet. Vi…

Digitalisering
0

Styrets arbeid er sammensatt. Styrets rolle innenfor ”digitalt” er først og fremst å skape en trygghet for at selskapet ikke går seg bort, at virksomheten forstår alle signalene i markedet, tar grep dersom ledelsen er blindet av status-quo samt bidra til å skape en kultur for kontinuerlig tilpasning. Hvilken styrekompetanse kreves for å gjøre denne jobben best mulig? Fremtid er…